Aktuální výběrová řízení na: veřejné zakázky

 1.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

Název veřejné zakázky : REVITALIZACE BĚLOHRADSKÉ SÝPKY - projektové práce

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně provádění autorského dozoru při realizaci stavby a včetně součinnosti při výběru zhotovitele stavby

Přílohy zadávací dokumentace:

2.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

Název veřejné zakázky : REVITALIZACE BĚLOHRADSKÉ SÝPKY - management projektu

Přílohy zadávací dokumentace:

3.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

Název veřejné zakázky : REVITALIZACE BĚLOHRADSKÉ SÝPKY - zajištění TDI+BOZP a PO

Přílohy zadávací dokumentace: