Spolupráce

Projekt je založen na spolupráci s partnery:


Jedním z partnerů je společnost Vaer Stolt, která je norskou neziskovou organizací pracující na posílení sebeobrazu a sebevědomí dětí a mladých lidí v Norsku. Organizace pracuje s integrací, zapojením a rozmanitostí, stejně jako s porozuměním a jednotou mezi různými kulturami a etnickým původem. Působí při vytváření kontaktů a vazeb mezi politickými organizacemi, obchodem, veřejným sektorem a dalšími neziskovými organizacemi se zaměřením na organizaci akcí pro mladé lidi.

Partner zajistí kontakty na norské kulturní a umělecké instituce s cílem zapojit je do akcí pořádaných v revitalizovaném objektu sýpky. Partner se především zapojí do tvorby plánu akcí, které budou v sýpce pořádány po jejím otevření veřejnosti. Od partnera chceme čerpat náměty výstavy a představení v prostorách sýpky. Ve spolupráci s partnerem se budeme zaměřovat na mladé lidi, pomáhat jim s integrací do společnosti. Plánujeme organizaci výměnných pobytů s využitím lázní, zaměřených na dětské procedury, pořádání workshopů a výstav mladých českých a norských umělců či divadelní představení a koncerty norských umělců.

Dalším partnerem je Nadace českého kubismu, která se zaměřuje na ochranu kulturních památek, zejména architektonických staveb první poloviny 20. století a ochranu užitého umění designérů té doby. Nadace s velkým úspěchem rekonstruovala kubistickou Bauerovu vilu v Libodřicích, jejímž autorem je architekt Josef Gočár. V rámci projektu byla vytvořena ojedinělá expozice Muzea a galerie kubistického designu.

Díky těmto zkušenostem přispěje partnerství k bezproblémové realizaci projektu. S partnerem byl konzultován projektový záměr, definování cílových skupin a jejich potřeb a poskytoval nám součinnost i při definování parametrů stavebních aktivit a vybavení rekonstruovaného objektu. Po dokončení památkové obnovy sýpky bude se bude partner podílet na obsahovém zajištění a pravidelné aktualizaci expozice s pracovním názvem "Kubismus v regionech".