O nás

Bělohradská sýpka, o.p.s. byla založena 23. 11. 2010 za účelem organizace kulturně vzdělávacích a vzdělávacích akcí, propagaci revitalizace kulturních památek a poskytování služeb podporujících rozvoj neziskového sektoru.

Založení společnosti a definice jejích činností byla směřována k naplnění cílů Revitalizace Bělohradské sýpky tj. rekonstrukce a smysluplné využití objektu sýpky.

Zakladatelem společnosti je Nadace českého kubismu (NČK), která vznikla již v roce 2002 a je rovněž partnerem projektu.

Založení společnosti pro obnovu a provoz Bělohradské sýpky umožnilo jasné vymezení jejího účelu a aktivit. Zabránilo rozmělnění aktivit a tříštění materiálních a lidských zdrojů NČK. Oba subjekty také vystupují transparentněji pro všechny partnery a zapojené subjekty.

Naopak významné synergie a úspory přinese sdílení zkušeností s obnovou památkově chráněného objektu a také s organizací kulturních a společenských akcí včetně znalostí a kontaktů s uměleckým prostředím v ČR i v Norsku. Významným přínosem NČK bude také sdílení zkušeností s administrací žádosti a realizací projektu podpořeného z Fondů EHP.