Cíl projektu

Zpřístupníme objekt široké veřejnosti.


Zrekonstruovaná sýpka bude sloužit jako multifunkční společenský a umělecký objekt, který se přirozeně začlení do života města a bude sloužit jako místo, kde se mohou setkávat obyvatelé, návštěvníci města a lázeňští hosté spolu s umělci a odborníky z různých oborů a oblastí.

Bělohradská sýpka bude nabízet tyto veřejné služby:

  • kulturní, společenské a vzdělávací akce - sýpka vytvoří prostor a zázemí pro nejrůznější veřejné kulturní, vzdělávací a společenské akce (koncerty, divadelní představení, umělecké a řemeslné workshopy),
  • výstavní činnost - v objektu sýpky bude galerie se stálou expozicí zaměřenou na prezentaci kulturního bohatství východních Čech a historii lázeňství v regionu a v ČR a také informacemi o rekonstrukci sýpky a podílu fondů EHP,
  • spolkový život - Bělohradská sýpka poskytne prostor pro setkávání lidí z různých oblastí veřejného a spolkového života obce a regionu,
  • pořádání tematických přednášek na aktuální společenská či umělecká témata,
  • poskytování informací - ve foyer sýpky budou návštěvníkům poskytovány informace o realizovaných a připravovaných akcích v objektu sýpky i dění v regionu,
  • tematické expozice zaměřené na výtvarné a užité umění.

V přízemí  bude situována kavárna . Kavárna by měla dotvářet osobitou atmosféru prostoru, svojí nabídkou zpříjemňovat návštěvníkům prohlídku expozic a vytvářet zázemí pro pořádané společenské a kulturní akce. Kavárna přispěje ke zvýšení návštěvnického potenciálu sýpky a zvýší udržitelnost projektu.
Dále víceúčelová místnost pro setkávání lidí z různých oblastí veřejného a spolkového života obce a regionu, pořádání tematických přednášek na aktuální společenská či umělecká témata

V 1. patře bude výstavní plocha galerie se stálou expozicí zaměřenou na prezentaci kulturního bohatství východních Čech a historii lázeňství v regionu a v ČR

Ve 2. a 3. patře s podkrovím je naplánovaný - Multifunkční prostor ve spolupráci s městem Lázně Bělohrad bude sloužit pro pořádání koncertů, divadelních představení, uměleckých a řemeslných workshopů a tematických expozic zaměřených na výtvarné a užité umění.

Celý projekt bude realizován díky programu:
Revitalizace nemovitého a movitého kulturního dědictví z EHP a Norských fondů.