Aktuality

Od 10.5. další zmírnění opatření

V následujícíh dnech nás čeká nejen lepší počasí, ale také se zmírňují opatření v rámci boje s pandemií související s nemocí Covid-19.

Věříme, že se brzy dokčkáme i kulturních veřejných akcí.

I na ně budou prostory rekonstruované Bělohradské sýpky připraveny.


Cíl projektu

V sekci cíl projektu jsme umístili budoucí podobu Bělohradské sýpky.

Naleznete zde informace přibližující stav po rekonstrukci této významné památky.


Nově nyní i na FB

Odkaz najdete zde


Rekonstrukce Bělohradské sýpky

Monumentální klasicistní budova sýpky v Lázních Bělohradu je významnou součástí areálu zámku. Vedle zámku a oranžerie je nejvýznamnější památkou areálu a současně patří k hodnotným památkovým objektům svého druhu nejen na území Královéhradeckého kraje, ale v širším kontextu Čech.

Stavební vývoj dnešní budovy sýpky je absolutně jednoduchý a přehledný - jedná se o klasicistní novostavbu ze druhého desetiletí 19. století. Budova sýpky po architektonické stránce vynikala mnoha zajímavými prvky. Z dispozičního hlediska je stavba unikátní především existencí kleneb ve dvou podlažích nad sebou. Toto řešení u nás nemá známé srovnatelné analogie. Na některých sýpkách se objevuje zaklenuté přízemí, ovšem nikdy ne patro. Sama existence klenutí i v přízemí je poměrně neobvyklá a týká se zpravidla sýpek, které měly kromě uskladnění obilí i jinou funkci Bělohradská sýpka tak zůstává zatím jediným známým zástupcem tohoto dispozičního řešení u nás. V každém případě se jedná o stavební řešení mimořádně efektní a působivé. Hledáme odborníky svého druhu (více informaci zde ), kteří nám pomohou tento roky chátrající objekt zachránit. Stavba je hodnotná ve své celistvé podobě včetně všech nosných konstrukcí (stěny, klenby, strop, schodiště, krov). Neméně hodnotná je nenarušená vnitřní dispozice s rozlehlými sýpkovými prostorami a velkoryse řešeným centrálním schodištěm, stejně jako vnější podoba stavby, určovaná klasicistním rozvrhem fasád se zbytky původních omítek a nátěrů. Z detailů vyniká především vstupní jižní portál s torzem vrat, dále erb Schaffgotschů nad portálem, kamenná ostění oken a západního portálku a jeho dveře. Hlavní závadou je celkově neutěšený stav objektu. Poškozeny jsou stropy (dřevokazné houby) i klenby, včetně nevhodných druhotných průrazů. Zachované výplně otvorů jsou poškozené nebo zničené. Lokálně je narušeno také obvodové zdivo a omítky.

Dílčí závady architektonického rázu představují zejména zazdívky některých oken a vstupního portálu, v němž chybí dveře.

Přesto sýpka představuje v Lázních Bělohradu jednu z nejvýznamnějších staveb svého druhu na území (nejen) východních Čech. Rozhodli jsme se ji zrekonstrovat a zachránit tento vyjmečný a památkově chráněný objekt.