REVITALIZACE

Bělohradské sýpky

Cílem projektu je ochrana, obnova a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace a zpřístupnění klasicistního objektu Bělohradské sýpky.

Projekt řeší havarijní stav objektu sýpky, který vyžaduje nezbytný stavební zásah zabraňující jeho nevratnému poškození, ztrátě jejich kulturní hodnoty a tím také ztrátě významné části kulturního dědictví regionu Bělohradska, jehož je neoddělitelnou součástí již od druhého desetiletí 19. století.

Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví a přispět tak k regionálnímu rozvoji
prostřednictvím zpřístupnění revitalizované sýpky, který je nyní v havarijním stavu.
V rámci realizace projektu revitalizuje klasicistní objekt sýpky a vybaví jej pro potřeby pořádání kulturních a komunitních akcí, zpřístupnění objektu veřejnosti.


Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura

Odkazy:

Stránka Fondů EHP a Norska odkaz zde 

Norské fondy zde